SALA

การนำเอางานสถาปัตยกรรมไทยจากวัดวาอาราม ลักษณะของโครงสร้างที่มีความสวยงามและแข็งแรง

จึงนำเอารูปทรงและมิติมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับศาลา

โดยการใช้เส้นสายที่มีความแข็งแรงชัดเจนสวยงามผสานกับสีสันของชิ้นงานที่มีความจัดจ้าน

จากกระเบื้องแดงเขียวและเหลือง เปรียบเสมือนสีสันของลวดลายในวัดวาอาราม

Category