GARAVEG

ดอกการเวกเป็นดอกไม้ไทยโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยมาช้านาน

โดยการบอกเล่าผ่านนิยาย บทกล่อน และประวัติศาสตร์ศิลป

และในอดีตสุภาพสตรีไทยนำยมนำดอกการเวกมาประดับตกต่างร่างกายทั้งการติดผมและทัดหู

เราจึงหยิบเอาเสน่ห์ของดอกการเวกมานำเสนอผ่านชิ้นงานเครื่องประดับ ให้ผู้สวมใส่ได้รับกลิ่นอายความสวยงามแบบไทย

Category